Kirjastuse lugu ja areng

Elust Enesest on väike ja tubli järje­pidevalt kasvav professio­naalne kirjastus, mis on võrsunud 2011. aasta ema­keele­päeval Facebooki loodud meele­lahutus­leheküljest „Tähele­panekuid elust enesest“. Veel kümme­kond aastat tagasi eesti keeles sisu­lagedana tundunud sõna­paari „elust +­ enesest“ kasutamine on tänu lehekülje popu­laarse­matele posti­tustele ja esimese raamatu ilmumisele võetud laialdaselt kasutusele nii kõnes kui kirjas. Elust Enesest nimelisi profiile ja lehekülgi, millega pole selle kauba­märgi omajal mingitki seost, on hiljem tekkinud ühis­meediasse nagu äädika­kärbseid hilissuvisele köögilauale.

LUGU

Algselt oli lehekülg ühis­meedias mõeldud vaid väikesele sõprus­konnale naljakate tähele­panekute ja sõna­mängude jagamiseks, kuid paisus ootamatult kiiresti mitme­kümne­tuhande jälgijaga leheks. Eesti üks vanemaid meelelahutus- ja huumorilehti on Face­bookis endiselt aktiivne. Lehekülje kuuendaks aasta­päevaks valmis koostöös jälgijatega Eesti esimene uus­meedia­postitustest välja antud raamat. Kõvade kaantega popu­laarne kinke­raamat „Tähele­panekuid elust enesest“ tõusis lühikese ajaga raamatu­­poodide müügi­edetabelite tippu.

ARENG
  • Emakeelepäeval 2011 sündis Facebookis lehekülg "Tähelepanekuid elust enesest".
  • Kirjastuse Elust Enesest sünnipäev on 15. veebruar 2017, mil asutati samanimeline OÜ ja trükki läks esimene raamat.
  • 2017. aasta suvel sõlmis kirjastus juba ka esimese rahvus­vahelise lepingu, kui osteti Rootsis elava Rosario Garcia Gili raamatu „Hele ja roosa kummitus“ tõlke­õigused.
  • 2018. aastast on Elust Enesest® ametlikult regist­reeritud kaubamärk.
  • 2021. aastal müüs kirjastus omakorda esimese tõlke­õiguse välis­maale, kui Eesti ja Ungari diplo­maatiliste suhete sõlmimise 100. aasta­päeva tähis­tamiseks sündinud koos­töös ostis soomlaste Aurinko kustannus Elust Enesest juhi Lauri Juursoo kirja pandud ja Ungari kunstniku Viktória Hitka illust­reeritud raamatu „Vihma­uss Raini kalalkäik“ õigused.
  • Tarkusepäeval 2022 avas kirjastus oma veebi­raamatu­poe, kus on müügil ka raamatuid, mida tava­poodi­dest enam või veel ei saa.
  • 2022. aastal ilmus kokku juba 14 raamatut nii Eesti, Soome kui Poola autoritelt.
SUUND 

Raamatud on mõtte­laevad, mis seilavad mööda aja­laineid ja kannavad hoolikalt põlvest põlve oma hinna­list lasti.
Francis Bacon, filosoof

Kirjastus annab välja vaid kõvade kaantega ja sisult kvali­teetseid raamatuid, mida trükitakse Eestis. Täis­kasvanutele on mõeldud meele­lahutus­likud raamatud, lastele erinevate valdkondade aime­kirjandus ja jutu­raamatud. Suurem osa ilmunud laste­raamatutest on pälvinud Eesti Laste­kirjanduse Keskuse kvaliteedi­märgi "Soovitab". Kuigi kirjastus saab partnerite kaudu aastas sadu käsikirju, mida võiks välja anda, usub kirjastus jätkuvalt, et kvantiteedi asemel loeb kvaliteet

Uuri lähemalt siit, kui soovid välja anda oma raamatu.

Kirjastuse juht ja Hunt Kriimsilm Lauri Juursoo koos A. H. Tammsaarega VargamäelKirjastuse juht ja Hunt Kriimsilm
Lauri Juursoo koos A. H. Tammsaarega Vargamäel