Kirjastus Elust Enesest privaatsuspoliitika ja tellimustingimused

ÜLDINE

Kirjastus Elust Enesest (edaspidi Elust Enesest) panustab pühendunult ja järjepidevalt oma klientide privaatsuse ja andmete kaitsmisele.

Elust Enesest e-raamatupoest (www.elustenesest.ee, www.elustenesest.com) tellimiseks ja teenuste kasutamiseks peab klient nõustuma käesoleva privaatsuspoliitika ja tellimistingimustega.

Kasutame teavet:
• Hõlpsalt kasutatava ja turvalise teenuse pakkumiseks
• Toreda kliendikogemuse pakkumiseks
• Tootesoovituste ja turunduse parandamiseks
• Klienditeeninduse ja e-kaubanduse arendamiseks

Registripidaja kontaktandmed

Töödeldavate isikuandmete eest on vastutav Kirjastus Elust Enesest OÜ (Harju maakond, Tallinn, Pärnade pst 26, 10914, registrikood 14205088)

Privaatsuse ja isikuandmete töötlemise kohta saate vajadusel küsida lisa e-posti teel:
info@elustenesest.ee

Milliseid andmeid minu kohta võidakse koguda?

Kasutaja enda poolt avaldatud info:

• Ees- ja perekonnanimi
• Kontaktandmed (näiteks aadress, telefoninumber ja/või e-posti aadress)
• Arveldusinfo
• Elust Enesest kodulehe ja e-poe kasutamise analüüsist saadud andmed (näiteks kasutus- ja sirvimisteave)
• Ostuajalugu (näiteks tellitud tooted ja nende hinnainfo)
• Kohaletoimetamise teave (näiteks valitud tarneviis ja kohaletoimetamise aadress)
• Tagasiside tellimuste kohta
• E-poe kasutus- ja sirvimisteave ning terminali identifitseerimise teave
Identifitseerimis-, kontakt- ja arveldusandmete esitamine on Elust Enesest veebipoest ostmisel kohustuslik.

Milleks minu isikuandmeid kasutatakse?

Isikuandmeid kasutatakse:

• Ostuajaloo säilitamiseks
• Tellimuste kohaletoimetamiseks, töötlemiseks ja arhiveerimiseks
• Elust Enesest e-poe teenuste arendamiseks
• Kliendikogemuse parandamiseks
• Analüütilistel ja statistilistel eesmärkidel
• Isikupärasemalt sihitud sisu ja turunduse loomiseks
• Väärkasutuse vältimiseks
• Parema klienditeeninduse pakkumiseks

Teavet töödeldakse lähtuvalt kliendi ja Elust Enesest vahelisest kliendisuhtest, lepingust, veebilehe kasutamisest, kliendi eraldi selgesõnalisest nõusolekust ja/või juriidilistest kohustustest.

Kuidas minu teavet säilitatakse ja kaitstakse?

Kõik isikuandmed on kaitstud volitamata isikute juurdepääsu eest ning juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise, edastamise või muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Elust Enesest salvestab kliendiinfot Eestis. Andmekeskuste ja kaubandussüsteemide tehniline ja protsesside turvalisus on kõrgel tasemel. Serverid on parimal viisil kaitstud ebaseaduslikult teenuse kasutamise ja rünnakute keelamise vastu.

Isikuandmete ja tehniliste lahenduste töötlemisel järgime häid andmekaitsetavasid, näiteks andmete konsolideerimine, minimeerimine, pseudonüümiseerimine, anonüümseks muutmine ja krüpteerimine. Isikuandmete töötlemisel on arvestatud alates 25. maist 2018 kehtiva EL andmekaitsemääruse nõuetega.

Kogu juurdepääsu isikuandmetele kontrollitakse hea tava kohaselt.

Kes töötleb minu isikuandmeid?

Kirjastus Elust Enesest OÜ
Harju maakond, Tallinn, Pärnade pst 26, 10914,
registrikood 14205088

Kliendi infole on ligipääs vaid Elust Enesest töötaja(te)l. Iga töötaja näeb vaid seda teavet, mis on vajalik tööülesannete täitmiseks. Töötaja(d) on koolitatud infot ohutult ja eetiliselt kasutama.

Info edastamiseks kolmandale osapoolele kasutatakse usaldusväärseid töövõtjaid. Kõigi partneritega sõlmitud lepingutes on arvestatud EL andmekaitsemääruse ja teiste vajalike õigusaktidega. Kolmandate isikute kohta saate täpsemalt lugeda rubriigist "Kas minu isikuandmeid avaldatakse kolmandatele isikutele?".

Kui kaua minu andmeid säilitatakse?

Säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik Elust Enesest privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkide täitmiseks. Lisaks võidakse infot säilitada kauem, kui see on vajalik seadusest tulenevate kohustuste (näiteks raamatupidamise ja tarbijakaitse kohustuste) täitmiseks ja tõendamiseks.

Kliendi soovil võidakse tema isikuandmeid Elust Enesest süsteemidest kustutada või anonüümseks muuta. Kustutamise ja anonüümseks muutmise protsess on pöördumatu ja me ei saa kustutatud kliendikontosid ja -andmeid taastada.

Õigusaktid panevad osadele andmetele kohustuse pikemaajaliseks säilitamiseks, näiteks järgmistel juhtudel ja eesmärkidel:

• Raamatupidamise seadus määrab teabele pikemad säilitustähtajad, olenemata sellest, kas materjal sisaldab isikuandmeid või mitte.
• Klientide ees kohustuste täitmine.
• Süsteemi logiteabe kogumine ja säilitamine vastavalt seadusele, et võimaldada klientidele seaduslikku ja turvalist veebikaubandust.
• E-poe andmebaaside ja -süsteemide varukoopiate tegemiseks ja andmete turvamiseks, vigade parandamiseks ning andmete turvalisuse ja lehe järjepidevuse tagamiseks.

Millised on kliendi õigused?

Kliendina on teil õigus:

• Küsida ja saada infot Elust Enesest andmebaasis enda kohta leiduvate isikuandmete kohta.
• Nõuda enda isikuandmete korrigeerimist või kustutamist.
• Esitada vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise kohta.
• Kui töötlemine põhineb eraldi nõusolekul, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. See aga ei mõjuta nõusoleku tagasivõtmisele eelnenud perioodi andmete töötlemise seaduslikkust.

Oma õigusi saate kontrollida ja muuta Elust Enesest klienditeeninduse kaudu. Taotlus peab olema selgesõnaline ja võimaldama meie klienditeenindusel teie isikut tuvastada (sobib näiteks digiallkirjastatud avaldus). Kui taotlust ei ole võimalik täita seadusest tulenevalt (näiteks on meil seaduslik kohustus kustutada mis tahes krediiditeave), siis anname sellest ka teada.

Kui leiate, et meie isikuandmete töötlemine on puudulik või ebaseaduslik, on teil õigus esitada kaebus andmekaitseinspektsioonile.

Kuidas ma saan kontrollida enda kohta süsteemi salvestatud teavet?

Teie kohta salvestatud infot saate küsida Elust Enesest e-posti teel: info@elustenesest.ee

Üksikasjalikumat infot meie poolt kogutavate isikuandmete kohta saab kergesti leida alajaotusest „Milliseid andmeid minu kohta võidakse koguda?“.

Kuidas ma saan oma andmete kasutamist mõjutada?

Elust Enesest pakub klientidele võimalust oma andmete töötlemist mõjutada.

Saate ise otsustada, kas soovite uudiskirju ja eripakkumisi või mitte. Saate määrata ka kuivikud (cookies), millised õigused te Elust Enesele annate. Täiustame oma teenust pidevalt, et funktsioone lisada, muuta või eemaldada.

Samuti saab klient igal ajal oma valikud tagasi võtta ja paluda enda andmed kustutada, võttes ühendust meie klienditeenindusega.

Tähelepanu! Seadusega nõutud tingimustel ei pruugita kogu teavet kustutada ja osa kliendiga seotud infost peab seadusest tulenevalt säilitama.

Kas minu isikuandmeid avaldatakse kolmandatele isikutele?

Osa vajalikust infost võime avaldada kolmandatele isikutele kauba kohaletoimetamise tagamiseks ja/või turunduseesmärkidel. Teie andmed edastatakse ka krediidiasutusele makse teostamiseks.

Samuti kasutame kliendiandmeid kolmandate osapooltega analüüsi ja isikupärastamise eesmärgil. Võime teie ostukäitumist ja sirvimisandmeid partneritega analüüsida, et suunata teile tooteid ja pakkumisi, mis võiks teid huvitada. Analüütilisel ja isikupärastamisel kasutatav teave muudetakse võimalusel anonüümseks või pseudonüümiliseks. Ainult Elust Enesest saab seostada pseudonüümset teavet teie nimega.

Vajadusel anname teavet ka ametiasutustele. Teavitame klienti alati teabenõuetest, kui see on seadusega lubatud.

Edastame teavet järgmistele kolmandatele osapooltele:
• Analüütika- ja statistikapartneritele
• Tootesoovitus- ja isikupärastamispartneritele
• Meiliturunduspartneritele juhul, kui olete tellinud Elust Enesest uudiskirja(d)
• Transpordifirmale, kui valitud kohaletoimetamise viisiks on valitud kuller või transport pakiautomaati.
• Krediidiasutusele, makstes pangalingi kaudu.
• Laenuandjale, kui valitud makseviisiks on krediitkaart või järelmaks.
Elust Enesest tagab kõrgetasemelise andmeturbe ja -kaitse andmete edastamisel ja töötlemisel vastavalt EL andmekaitsemäärusele. Kolmandate osapoolte töötlemine on tagatud Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud lepingu tüüptingimustega, siduvate andmekaitsemäärustega (BCR kokkulepped), EL-USA vahelise Privacy Shield lepinguga või mõne muu andmekaitsemääruse alusel heaks kiidetud meetodiga.

Kas lehekülg kasutab küpsiseid ja mis need on?

Elust Enesest lehekülg kasutab küpsiseid ehk kuivikuid („cookies“) ja muid sarnaseid tehnoloogiaid, näiteks veebibrauseri lokaalset salvestusruumi. Kuivikud on väikesed tekstifailid terminali brauseri ja serveri vahel. Kuivikutel ja muul teabel on aegumiskuupäev, mille järel brauser info kustutab. Kasutame neid tehnoloogiaid funktsioonide toimimiseks, isikupärastamiseks ning analüüsiks ja turunduse täpsemaks sihtimiseks.

Funktsionaalseid kuivikuid ja lokaalset salvestust kasutatakse näiteks kliendi tuvastamise, sisselogimise ja ostukorvi toimimiseks. Nende tegevuste jaoks on kuivikute ja lokaalse salvestusruumi kasutamine ja aktsepteerimine kohustuslik. Serveri seatud funktsionaalsed küpsised ja lokaalsed salvestusmuutujad jäävad brauserisse 15 minutiks kuni kaheks aastaks, kui neid brauseri seadetest eraldi ei kustutata. Elust Enesest veebilehe külastamine salvestab kuivikute info, kui brauser seda lubab.

Analüüsiks ja turunduse sihtimiseks kasutatav teave muudetakse võimaluse korral anonüümseks. Isikupärastame info ja suuname kliendile infot näiteks IP-aadressi või sisestatud kasutajatunnuse järgi. Isikuandmetena käsitletakse ka kuivikuid, mis on varasemalt kliendiga juba seotud. Analüüsi ja turunduse sihtimise jaoks kasutatavate küpsiste kehtivusaeg on kuni 24 kuud.

Kasutame Google Analyticsit näiteks meie lehekülje kasutamise, populaarsete toodete, trendide ja müügiga seotud analüüsiks. Teave, mille Google'ile saadate, muudetakse anonüümseks. Google Analyticsi andmetöötluse kohta lugege vajadusel ise lisaks.

Muud analüütika- ja turunduse sihtimiseks kasutatavad tehnoloogiad aitavad meil paremini mõista klientide käitumist ja annavad meile infot, millised tooted meie kliente huvitavad ning millised funktsioonid ja teenused on meie klientidele kõige kasulikumad. Meie analüüsi- ja turunduspartnerite kasutatavaid küpsised saab keelata, kui lülitate oma brauseris sisse funktsiooni Ära jälgi (Do Not Track) ja seadistate brauseris kolmandate osapoolte küpsiseid tagasi lükkama.

Kas privaatsuspoliitika võib muutuda?

Seoses IT-teenuste arengu ja seadusandlike muudatustega jätame endale õiguse privaatsuspoliitikat muuta. Privaatsuspoliitika olulistest muudatustest teavitatakse registreeritud kasutajaid tingimuste uuendamisel.

See privaatsusavaldus asendab kõik eelmised.

Kellega täiendavate küsimuste korral ühendust võtta?

Privaatsust, andmetöötlust ja privaatsuspoliitikat puudutavate küsimuste korral saatke e-kiri: info@elustenesest.ee

Olenevalt küsimusest võib vastamine aega võtta kuni 28 tööpäeva.

ÜLDISED TELLIMUSTINGIMUSED

Üldised tellimistingimused kehtivad elustenesest.ee ja elustenesest.com e-raamatupoest (edaspidi Raamatupood) ostes. Raamatupoe omanik on Kirjastus Elust Enesest OÜ (edaspidi Elust Enesest), registrikood 14205088, asukohaga Pärnade pst. 26 10914 Tallinn, Eesti, tel +372 608 0002 ja e-post info@elustenesest.ee

Lisaks üldistele tellimistingimustele reguleerivad Kliendi (edaspidi klient ja/või tellija) ja Elust Enesest vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad seadused, Elust Enesest privaatsuspoliitika ja Raamatupoe toodete hinnakiri.

Tellimistingimuste, privaatsuspoliitika ja kehtivate toodete hinnakirjaga on võimalik tutvuda Elust Enesest kodulehel.

Toodete tellimine

Klient valib Raamatupoest ostukorvi soovitud toote(d), määrab koguse(d) ja tasumise ning tarne viisi. Enne tellimuse eest tasumist on kliendil võimalik tellimust kontrollida ja muuta. Tellimuskiri kinnitatakse arve tasumisega ja antakse üksiti nõusolek, et on tutvutud üldise privaatsuspoliitika ja tellimustingimustega.

• kõikide Raamatupoes olevate toodete ja teenuste hinnad sisaldavad käibemaksu.
• tellimuse vormistamiseks peab klient esitama vajalikud andmed toote saaja kohta: ees- ja perekonnanimi, kohaletoimetamise viis, kontakttelefon ja e-posti aadress.
• tellitud too(de)te hinnale lisandub kohaletoimetamise tasu vastavalt valitud tarneviisile.
• kinnitatud tellimuse eest tuleb tasuda pangalingi kaudu.

Elust Enesest pakib toote(d) mulliümbrikusse kohe kui tellija on arve tasunud ning toimetab toote(d) kirjastusest pakiautomaati 1-3 tööpäeva jooksul, kust pakk alustab teekonda tellija poolt valitud pakiautomaati.

Kui esitatud andmed on ebaõiged ja/või mittetäielikud, ei garanteeri Elust Enesest tellimuse korrektset täitmist.
Vea avastamisel võtab Elust Enesest võimaluse korral tellijaga ühendust.

Lisaküsimuste korral helista tööpäeviti kell 10-16 klienditoe telefonil +372 608 0002, või kirjuta e-posti aadressile info@elustenesest.ee.

Taganemisõigus

Vastavalt võlaõigusseadusele on kliendil õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates toote kättesaamisest.

• Toote kättesaamise hetkeks loetakse pakiautomaadist kättesaamise hetk.
• Taganemisõigus ei kehti, kui too(de)tele tullakse järgi kirjastusse ja/või antakse kliendile isiklikult üle.
• Taganemisõigus ei kehti, kui ostjaks on juriidiline isik.

Kui kliendi poolt tagastatud toodet on kasutatud või rikutud viisil, mis on vajalik toote sobivuses veendumiseks, on Elust Enesel õigus nõuda hüvitist kuni 100% toote hinnast. Hüvitis arvatakse maha kliendile tagastatavast summast.

Soov tellimusest taganemiseks tuleb kliendil esitada Elust Enesele viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul. Ühemõtteline taganemisavaldus tuleb esitada taasesitamist võimaldaval viisil kas kirjalikult, e-posti, või telefoni teel.

Toote(d) tuleb tagastada Elust Enesest kontorisse või samasse pakiautomaati, kust toode teele pandi.

Tellimusest taganemisel kannab klient too(de)te tagastamise kulud, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjuseks on valesti saadetud või defektiga toode.

Elust Enesest tagastab kliendile tagastatud too(de)te eest tasutud summa ja kohaletoimetamise tasu.

Kui klient tagastab tellitud toote(d) osaliselt, tagastab Elust Enesest kohaletoimetamise kulu proportsionaalselt tellitud toodete arvuga. Kui tagastatud tooted on Elust Eneseni jõudnud, kannab Elust Enesest raha maksja pangakontole 14 kalendripäeva jooksul.

Elust Enesel on õigus taganemisõigust pahatahtlikult kasutava kliendi tellimus(t)est tulevikus loobuda.

Vaidluste lahendamise kord

Elust Enesest on huvitatud, et kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse mõistlike läbirääkimiste teel, kuid kui kokkulepet ei saavutata, siis on kliendil õigus pöörduda:

1. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole aadressil Endla 10A, 10122 Tallinn, e-post: avaldus@komisjon.ee. Tarbijavaidluste komisjon lahendab tarbija (eraisiku) ja ettevõtja vahelisi vaidlusi, mida pooled ei suuda omavahelise kokkuleppe teel lahendada. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Avalduse saab esitada aadressil: https://komisjon.ee;

2. piiriüleste vaidluste lahendamiseks Euroopa Liidu tarbijavaidluste platvormile http://ec.europa.eu/consumers/odr/;

3. kohtusse.