Jumal ei jõua päris kõike üksi jälgida ja seepärast on ta igasse korrusmajja elama saatnud Naabri Valve